♥Ⴆα ɱαɳ αȥ ҽʂԋɠԋ Ⴆҽɠσ♥

بی تو از عشق میگم
با مَن اَز عِشق بِگو، با مَن اَز زِندِگی


قِصه ی ما باشه قِصه ی عاشِقی

میدونَم شِعر تو خوندَنی ست

میدونَم اِسمِ تو موندَنی ست

بوسه هات مَرهَم قَلبِ مَن اِی بِهتَرین

فَردا رو با تو میبینَم

اَز چِشمات عِشقو میگیرَم

با هَمیم تا زنده ایم، تا هَمیشه

با مَن اَز عِشق بِگو

 

جمعه هفدهم آذر ۱۳۹۱18:56̲͠ᴍ̲͠ᴀ̲͠ᴛ̲͠ɪ̲͠ɴ̲͠ᴀ

می خواهَم بِه حَرف هایَت گُوش کُنَم

لَب هایَت نِمی گُذارَد!

عَلیرِضا رُوشَن

جمعه چهارم اردیبهشت ۱۳۹۴18:1̲͠ᴍ̲͠ᴀ̲͠ᴛ̲͠ɪ̲͠ɴ̲͠ᴀ

فَقَط با سايِه ي خُودَم خُوب ميتوانَم حَرف بِزَنَم ، اُوست كِه مَرا وادار بِه حَرف زَدَن مي كُنَد ، فَقَط اُو ميتوانَد مَرا

بِشِناسَد ، اُو حَتماً مي فَهمَد ... مي خواهَم عصاره ، نَه ، شَرابِ تَلخِ زِندِگيِ خُودَم را چِكِه چِكِه دَر گِلُوي

خُشكِ سایِه اَم چِكانيدِه بِه اُو بِگُويَم:

" اين زِنـدِگـي ِ مـَن اَست ! "

صادِق هِدایَت

جمعه چهاردهم فروردین ۱۳۹۴21:7̲͠ᴍ̲͠ᴀ̲͠ᴛ̲͠ɪ̲͠ɴ̲͠ᴀ

پُشتِ شیشِه بَرف می بارَد

پُشتِ شیشِه بَرف می بارَد

دَر سُکُوتِ سینِه اَم دَستی

دانِه اَندُوه می کارَد

فُرُوغ فَرُخزاد

دوشنبه یازدهم اسفند ۱۳۹۳18:54̲͠ᴍ̲͠ᴀ̲͠ᴛ̲͠ɪ̲͠ɴ̲͠ᴀ

یِه وَقتایی،
یِه حَرفایی،
چِنان آتیشِت میزَنِه
کِه دُوست داری فَریاد بِزَنی،
وَلی نِمیتُونی!
دُوست داری اَشک بِریزی،
وَلی نِمیتُونی!
حَتی دیگِه نَفَس کِشیدَنَم بَرات سَخت میشِه!
تَمامِ وُجُودِت میشِه بُغضی کِه نِمیتِرِکِه،
بِه این میگَن
“دَردِ بی دَرمُون”

#ĸнodα ɴeɢα lodғαɴ!! :(

دوشنبه ششم بهمن ۱۳۹۳22:8̲͠ᴍ̲͠ᴀ̲͠ᴛ̲͠ɪ̲͠ɴ̲͠ᴀ

گُفتَند فَرامُوشَش کُن آرام میگیری …
فَرامُوشَش کَردَم اَما کَمی قَبر تَنگ اَست !

چهارشنبه سوم دی ۱۳۹۳14:50̲͠ᴍ̲͠ᴀ̲͠ᴛ̲͠ɪ̲͠ɴ̲͠ᴀ

وَقتی با گُفتُگو مُشکِلِتون حَل نَشُد ؛
وَقتی بَحثِتون بِه بُن بَست رِسید ،
فَقَط….
بَغَلِـــــــش کُن …
دَمِ گوشِش بِگو خُلِه دوسِت دارَم!
هَمین کافیِه !

شنبه هشتم آذر ۱۳۹۳22:45̲͠ᴍ̲͠ᴀ̲͠ᴛ̲͠ɪ̲͠ɴ̲͠ᴀ

بِهِش زَنگ میزَنی سَرِکارِه نِمیتونِه حَرف بِزَنِه تو هَم لوس بازی دَر میاری نِمیتونِه جَواب بِدِه وَ ساکِت میشه یِ خَندِه خیلی خاص وَ قَشَنگ تَحویلِت میدِه وَ میگِه مَن بَعدا زَنگ میزَنَم بِه شُما!!!!
فَدایِ خَندِهات...

دوشنبه دوازدهم آبان ۱۳۹۳17:9̲͠ᴍ̲͠ᴀ̲͠ᴛ̲͠ɪ̲͠ɴ̲͠ᴀ

سَهمِ مَن اَز تو
دِلتَنگی بی پایانی‌ست
کِه روزها دیوانِه اَم می‌کُنَد
شَب‌ها شاعِر
کامران فَریدی

 

دوشنبه دوازدهم آبان ۱۳۹۳3:5̲͠ᴍ̲͠ᴀ̲͠ᴛ̲͠ɪ̲͠ɴ̲͠ᴀ

می تَرسَم
نَه مِثلِ دیوانه اَز بَچِه ها
نَه مِثلِ بَچِه ها اَز دیوانه
کَسی نَه خودَت را
کِه دوست داشتَنَت را
اَز مَن بگیرَد

جمعه بیست و پنجم مهر ۱۳۹۳19:59̲͠ᴍ̲͠ᴀ̲͠ᴛ̲͠ɪ̲͠ɴ̲͠ᴀ
heyyyyyy khoda

che faze badie!!!!!

دوشنبه سی و یکم شهریور ۱۳۹۳23:45̲͠ᴍ̲͠ᴀ̲͠ᴛ̲͠ɪ̲͠ɴ̲͠ᴀ
delam gerefteh koliiiiii!!!!!:(((((

سه شنبه بیست و هشتم مرداد ۱۳۹۳20:19̲͠ᴍ̲͠ᴀ̲͠ᴛ̲͠ɪ̲͠ɴ̲͠ᴀ

چـᓆــבر פֿــפּبه...
یڪے باشـہ یڪے باشـہ ڪـہ بغلت ڪنه...
ωـرتـפּ بزارے رפּ ωـینش آرפּمت ڪنه...
פـُرҐ نـᓅــس هاش تنت בاغ ڪنه...
عطر בـωـتاش مـפּهاتـפּ نـפּازش ڪنه...
چـᓆــבر פֿــפּبه...
چـᓆــבر פֿــפּبـہ ڪـہ آرפּҐ בҐ گـפּشت بگه...
غصـہ نـפֿــפּرے ها...
مـטּ ڪــــــــــــنــــــــــــــارتـــــــــــــــҐ

دوشنبه سی ام تیر ۱۳۹۳15:20̲͠ᴍ̲͠ᴀ̲͠ᴛ̲͠ɪ̲͠ɴ̲͠ᴀ
گفتـہ بوבҐ مے ڪشمش آخر!
امروز…
בҐ غروب…
وقت اذان…
בلــҐ را با اشڪ آب בاבҐدخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه
رو بـہ قبلـہ פֿـوابانـבمش
یڪ…
בو…
ωـه…
تماҐ شـב! シンプル のデコメ絵文字
בیگر بهانـہ ات را نمے گیرב!!دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه

 

 

دوشنبه بیست و ششم خرداد ۱۳۹۳2:20̲͠ᴍ̲͠ᴀ̲͠ᴛ̲͠ɪ̲͠ɴ̲͠ᴀ

ریتـҐ פֿـنـבه هایت را בوست בارҐ … 
تو بیـטּ آבҐ ها ، בر ایـטּ ڪره פֿـاڪے ، تافتـہ ے جـבا بافتـہ اے 

لبخنـב بزטּ نفس مـטּ

یکشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۹۳0:56̲͠ᴍ̲͠ᴀ̲͠ᴛ̲͠ɪ̲͠ɴ̲͠ᴀ
دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه בیـבטּ عكست تماҐ سـهـҐ مـטּ است  دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه
 از " تـــو  
دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه آטּ را هـҐ جیرـہ بنـבے كرבـہ اҐ  دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه
دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه تا مباבا  
دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه توقعش زیاב شوב  دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه
دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه בِل اســت בیـــگر ...  دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه
 دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه ممكـטּ است ؋رבا פֿـوבت را از مـטּ بخواهـב ....دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه
 
شنبه سی ام فروردین ۱۳۹۳19:2̲͠ᴍ̲͠ᴀ̲͠ᴛ̲͠ɪ̲͠ɴ̲͠ᴀ

دلتنگی یعنی تو و تو یعنی تمام دنیای من !

سه شنبه بیست و نهم بهمن ۱۳۹۲23:19̲͠ᴍ̲͠ᴀ̲͠ᴛ̲͠ɪ̲͠ɴ̲͠ᴀ

گمـــــــــان می کـــــردم وقتــــــــی نبـــــــــاشم 

دلـــــت می گیــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــرد . . . . 
1 روز 

1 ماه 

          1 سال . . . . 
از رفتنــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــم می گذرد . . . 
چه خیـــــال ِ بیهوده ایـــــــ 

وقــــتی دلت با دیگریســــــــت

یکشنبه بیست و دوم دی ۱۳۹۲13:53̲͠ᴍ̲͠ᴀ̲͠ᴛ̲͠ɪ̲͠ɴ̲͠ᴀ

کــاش …
ای کــاش …
دستانــم ، ان قــدر بزرگــ بود …
کــه مــی توانستــم …
چــرخ و فلکــ دنیــا را …
بــه کــام تــو …
بچرخانــم …

دوشنبه چهارم آذر ۱۳۹۲17:25̲͠ᴍ̲͠ᴀ̲͠ᴛ̲͠ɪ̲͠ɴ̲͠ᴀ
قَدَم بِزَنیم . . .
مَن با ” تـُــــــــو ”
تُو با هَر کِه دِلَت خواست !
فَقَط بیــــــــــا قَدَم بِزَنیم . . .
اَصلاً بیا وَ بُگذار . . .
سایِه اَت باشَـــــــــــم . . .
سایِه کِه آزار نَدارَد !
دارَد ؟
 
 
چهارشنبه هشتم آبان ۱۳۹۲22:28̲͠ᴍ̲͠ᴀ̲͠ᴛ̲͠ɪ̲͠ɴ̲͠ᴀ

دِلَـــ ــم بـآلـڪُنـﮯ مـﮯ פֿـوآهـَد رُوبِــﮧ شَـﮫـر...

وَ ڪَـمـﮯ بـآدِ פֿُـنَـڪ وَ تـآریـڪـﮯ...!

یِـڪ فِنـجـآטּ بُـزُرگــ قَهـوِه...

یِـڪ جُـرعِــﮧ×تُـ ــ ــو×...

یِـڪ جُـرعِــﮧ×مـَטּ×...

وَ سُـڪُوتـﮯ ڪِــﮧ دَر آטּ دُو نِــگآه گِـــرِه خُوردِه شُــدَטּ...

بـﮯ ڪَـلآم...

میــدآنـﮯ...؟

دِلَــ ــم یِـڪ ×مَـטּ×مـﮯ פֿـوآهـَد بَــرآےِ×تـُ ــ ــو×...

وَ یـِڪ ×تـُ ــ ــو×تـآ اَبــَد بَــرآےِ ×مَـטּ×

 

سه شنبه سی ام مهر ۱۳۹۲21:13̲͠ᴍ̲͠ᴀ̲͠ᴛ̲͠ɪ̲͠ɴ̲͠ᴀ

 

یِکی رَفت...... یِکی مُوند.......

یِکی دَرگیرِ گُذَشتِه.....

یِکی هَم..... مِثِه مَن...... کُلِ حَرفاش دُوخَط شِه........

تُو رُوزا..... غُرُوبا...... دِل بِه تَنهایی می بَندِه

هَمِه جا......

یِه صِداس.....

کِه هیشکی دُنبالِش نَگَشتِه........

سه شنبه بیست و ششم شهریور ۱۳۹۲12:0̲͠ᴍ̲͠ᴀ̲͠ᴛ̲͠ɪ̲͠ɴ̲͠ᴀ
 

چِه خُوش خیال بُودَم کِه هَمیشِه فِکر میکَردَم

دَر قَلبِ تُو مَحکُومَم بِه حَبسِ اَبَد…

بِه یِکبارِه جا خُوردَم وَقتی زِندانبان بَر سَرَم فَریاد زَد:

هِی…. تُو… آزادی…

وَ صِدایِ گام هایِ “غَریبِه ای”کِه بِه سِلُولِ مَن می آمَد…!

 

چهارشنبه سی ام مرداد ۱۳۹۲23:50̲͠ᴍ̲͠ᴀ̲͠ᴛ̲͠ɪ̲͠ɴ̲͠ᴀ

عِشق یَـعنی حَتی اَگِـه بِدُونی نِـمیخوادِت

بِدُونی نِمیشِـه,

اَمّــا نَتـُونی تَرکِش کُنی . . .

نَه خُودِشُو , نَه فِکرِشُو . . .

تُوضیح نِمی خواهَد
تَمامِ خواهِشِ مَن یِک جُملِه کُوتاه اَست:
دِلی کِه بِه تُو سِپُردِه اَم ، بِه غَم مَسپار . . .

چهارشنبه نوزدهم تیر ۱۳۹۲23:44̲͠ᴍ̲͠ᴀ̲͠ᴛ̲͠ɪ̲͠ɴ̲͠ᴀ

تــــاریــک بــــاد ..
خـــانــه ی مَـــردی کـه،
نــمی جَــنــگَد ..
بـَـــرای ِ زَنــــی کــه،
دوسـتـَش دارَد …!

چهارشنبه دوازدهم تیر ۱۳۹۲23:24̲͠ᴍ̲͠ᴀ̲͠ᴛ̲͠ɪ̲͠ɴ̲͠ᴀ

 به هرجا که نگاه میکنم تو را میبینم،تصویر تو تنها چیزیست که چشمهایم باور میکند.  دستان لرزانم را دراز میکنم تا صورت مهربانت را لمس کنم،اما تصویرت به یکباره محو میشود و من به یاد میاورم که تو در کنار من نیستی.     چشمانم را آرام میبندم،صدایت در گوشم میپیچد.،طنین خنده هایت همه جا را پر میکند.بی اختیار لبخند میزنم،ولی صدایت دورو دورتر میشود و من به یاد میاورم که باز هم تو نیستی و این فقط خیال توست که مرا دنبال میکند.و چه شیرین است رؤیایی که رنگ از وجود تو میگیرد.دلم میخواهد با تو کنار ساحل بنشینم،سرم را روی شانه های مردانه ات بگذارم و امواج آبی کف آلود را نگاه کنم و به آواز امواج گوش بسپارم.دلم برای آرامش نیلگون امواج تنگ شده است.دلم برای چشمهای دریایی تو تنگ شده است.برای امواج بی مهابای نگاهت که بر دلم میتازد و قلبم را از گرمای عشقت لبریز میکند. 

دیشب برایت از آسمان یک سبد ستاره چیده ام،یک سبد نور، تا شبهایت بدون ستاره نماند.مگر نمیدانی قحطی آمده است؟قحطی خورشیدو ماه و ستاره.
گفتم برایت یک سبد بچینم،نکند آسمانت بی ستاره بماند.آخر اگر شبی خوابت نبرد،لا اقل ستاره ای باشد که بشماریش و آرام آرام چشمانت از خواب سنگین شود.
دلم هوایت را کرده است.میبینی! دوباره بیقرار شده ام.گیج شده ام.تو این حرفهای آشفته را به دل دیوانه ام ببخش.
دوستت دارم نازنینم.دوباره این دل دیوانه برای دیدن تو دلتنگ شده است.

پنجشنبه بیست و سوم خرداد ۱۳۹۲3:25̲͠ᴍ̲͠ᴀ̲͠ᴛ̲͠ɪ̲͠ɴ̲͠ᴀ
به من ميگفت : آنقدر دوست دارم که اگر بگويي بمير مي ميرم . . . . . . . باورم نمي شد . . . . فقط براي يک امتحان ساده به او گفتم بمير . . . ! سالهاست که در تنهايي پژمرده ام کاش امتحانش نمي کردم

دوشنبه دوم اردیبهشت ۱۳۹۲21:35̲͠ᴍ̲͠ᴀ̲͠ᴛ̲͠ɪ̲͠ɴ̲͠ᴀ

گاهی، فقط گاهی فکر میکنم تمامش یک سوء تفاهم است؛

آن خنده ها، دستهای در هم گره کرده، نگاه های گرم..

دستهایم را می گیرد و می خندد…

 بعد هر چه فکر میکنم یادم نمی آید به چه فکر میکردم!

جمعه شانزدهم فروردین ۱۳۹۲5:15̲͠ᴍ̲͠ᴀ̲͠ᴛ̲͠ɪ̲͠ɴ̲͠ᴀ
 

 

 سلام چهارشنبه سوری و سال نو همتون پیشاپیش مبارک سال خوبیو همراه با سلامتی و موفقیت براتون آرزومندم. بچه ها سر سفره هفت سین برام دعا کنید.

 

                                       

Happy New Year

دوشنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۹۱17:14̲͠ᴍ̲͠ᴀ̲͠ᴛ̲͠ɪ̲͠ɴ̲͠ᴀ

بَرایِ خامُوشیِ شَبهایِ اِنتِظارَم

فَقَط یِک فُوت کافیست خامُوشَم کُن

خَستِه اَم

 

یکشنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۱22:28̲͠ᴍ̲͠ᴀ̲͠ᴛ̲͠ɪ̲͠ɴ̲͠ᴀ